Slana soba i slana pećina Fantastico - Cenovnik

 Maloprodajna cena

SLANE CIGLE PREKO 100 KOM (20*10*5 cm) KOM= 310,00 DIN

NazivMeraMP Cena
SLANI SAPUN 10*5*3 cm I. KL. KOM 190.00
SLANE CIGLE 20*10*5 cm KOM 360.00
SLANA PLOCA 20*10*2.5 cm KOM 260.00
SLANI PANEL 50*50 cm KOM 4,800.00
SLANI PANEL 1 m2 1 m2 19,200.00
SLANI PANEL SA OSVETLJENJEM 50*50 cm KOM 6,000.00
SLANI PANEL SA OSVETLJENJEM 1 m2 1 m2 24,000.00
SLIKA OD HIM. SOLI SA OSVETLJENJEM 50*50 cm KOM 8,000.00
SLANI ZID OD SL.CIGLE 1 M2 1 M2 28,000.00
SLANI ZID OD SL.CIGLE SA OSVETLJENJEM 1 M2 1 M2 32,500.00
LEPAK ZA IZGRADNJU 1 KG KOM 200.00
LEPAK ZA IZGRADNJU 10 KG KOM 1,700.00
SLANI JASTUK 700 gr KOM 600.00
SLANI JASTUK 1200 gr KOM 700.00
SONA LAMPA OD 1 DO 2 KG KOM 1,080.00
SONA LAMPA OD 2 DO 3 KG KOM 1,200.00
SONA LAMPA 3 DO 4 KG KOM 1,350.00
SONA LAMPA 4 DO 6 KG KOM 1,650.00
SONA LAMPA 6 DO 10 KG KOM 2,200.00
SONA LAMPA 10 DO 15 KG KOM 2,900.00
SONA LAMPA 15 DO 20 KG KOM 3,600.00
SONA LAMPA 20 DO 30 KG KOM 4,900.00
SONA LAMPA 30 DO 40 KG KOM 6,200.00
SONA LAMPA 40 DO 50 KG KOM 7,500.00
SONA LAMPA 15 DO 20 KG SA 2 OSVETLJ. KOM 4,400.00
SONA LAMPA 20 DO 30 KG SA 2 OSVETLJ. KOM 5,700.00
SONA LAMPA 30 DO 40 KG SA 2 OSVETLJ. KOM 7,000.00
SONA LAMPA 40 DO 50 KG SA 2 OSVETLJ. KOM 8,300.00
KRISTALNA LAMPA - LOPTA KOM 2,590.00
KRISTALNA LAMPA - SUZA KOM 2,590.00
KRISTALNA LAMPA - CILINDAR KOM 2,590.00
ZIDNA LAMPA KOM 2,700.00
SLANA ČAŠA ZA TEKILU KOM 550.00
POSUDA ZA SALATU KOM 1,300.00
VATRENE KUGLE KOM 3,100.00
STONI STO 50x25 SA LED OSV. - MANUALNO KOM 8,800.00
STONI STO 50x25 SA LED OSV. - DALJINSKI KOM 9,300.00
STONI STO 50x50 SA LED OSV. - MANUALNO KOM 14,200.00
STONI STO 50x50 SA LED OSV. - DALJINSKI KOM 14,800.00
SLANA LULA KOM 1,350.00
SONI SVECNJAK DO 1 KG KOM 250.00
SONI SVECNJAK 1 DO 2 KG KOM 350.00
SONI SVECNJAK 2 DO 3 KG KOM 450.00
GRUMENI OD SOLI KG 130.00
GRUMENI OD SOLI 2 KG (kesa) KOM 240.00
HIMALAJSKA FINA KRISTALNA SO ZA ISHRANU 250 gr (kesa) KOM 110.00
HIMALAJSKA FINA KRISTALNA SO ZA ISHRANU 500 gr (kesa) KOM 175.00
HIMALAJSKA FINA KRISTALNA SO ZA ISHRANU 1000 gr (kesa) KOM 280.00
HIMALAJSKA FINA KRISTALNA SO ZA ISHRANU 2000 gr (kesa) KOM 520.00
HIMALAJSKA SITNA KRISTALNA SO 500 gr (kesa) KOM 175.00
HIMALAJSKA SITNA KRISTALNA SO 1000 gr (kesa) KOM 280.00
HIMALAJSKA SITNA KRISTALNA SO 2000 gr (kesa) KOM 520.00
HIMALAJSKA KRUPNA KRISTALNA SO 1000 gr (kesa) KOM 280.00
HIMALAJSKA KRUPNA KRISTALNA SO 2000 gr (kesa) KOM 520.00
HIM SO MLEVENA 500 gr KOM 190.00
HIM SO MLEVENA 720 gr KOM 230.00
HIM SO MLEVENA 1000 gr KOM 290.00
HIM SO MLEVENA 25/1 KG KOM 5,625.00
HIM SO MLEVENA 50/1 KG KOM 11,000.00
HIM SO ZA KUPANJE 500 gr KOM 190.00
HIM SO ZA KUPANJE 1000 gr KOM 290.00
HIM SO ZA KUPANJE 25/1 KG KOM 5,625.00
HIM SO ZA KUPANJE 50/1 KG KOM 11,000.00
HIM GRAN ZA DEKORACIJU 1000 gr KOM 290.00
HIM GRAN ZA DEKORACIJU 25/1 KG KOM 5,625.00
HIM GRAN ZA DEKORACIJU 50/1 KG KOM 11,000.00
HIM. RASTVOR SOLI ZA ISPIRANJE GRLA, USTA I NOSA 500 ml KOM 130.00
HIM. RASTVOR SOLI ZA ISPIRANJE NOSA 100 ml KOM 130.00
SLANI RAST.ZA LICE 500 ml KOM 130.00
SLANI RAST.ZA SAUNU 500 ml KOM 130.00
SLANI RASTVOR ZA ISPAR. 1500 ml KOM 200.00
USLUGA U SOLARIJUMU 1 min MIN 20.00
ZAKUP SOLARIJUMA 11*5 min KOM 1,000.00
BORAVAK U SLANOJ PECINI 30 min MIN 300.00
BORAVAK U SLANOJ PECINI 45 min MIN 400.00
BORAVAK U SL.PECINI 11*30 min KOM 3,000.00
BORAVAK U SL. PECINI 11*45 min KOM 4,000.00
PECINA-DECA 4-12GOD I PEN. 30 min KOM 200.00
PECINA-DECA 4-12GOD I PENZ. 45 min KOM 300.00
PECINA-DETE SA PRATIOCEM. 30 min KOM 200.00
PECINA-DETE SA PRATIOCEM. 45 min KOM 300.00
SL. PECINA 11*30 min DECA - PENZ KOM 2,000.00
SL. PECINA 11*45 min DECA - PENZ KOM 3,000.00

Cene su sa PDV-om

 

Veleprodajna cena

NazivMeraVP Cena
SLANI SAPUN 10*5*3 cm I. KL. KOM 150.00
SLANE CIGLE 20*10*5 cm KOM 310.00
SLANA PLOCA 20/10*2.5 cm KOM 210.00
SLANI PANEL 50*50 cm KOM 4,800.00
SLANI PANEL 1 m2 1 m2 19,200.00
SLANI PANEL SA OSVETLJENJEM 50*50 cm KOM 6,000.00
SLANI PANEL SA OSVETLJENJEM 1 m2 1 m2 24,000.00
SLIKA OD HIM. SOLI SA OSVETLJENJEM 50*50 cm KOM 8,000.00
SLANI ZID OD SL.CIGLE 1 M2 1 M2 28,000.00
SLANI ZID OD SL.CIGLE SA OSVETLJENJEM 1 M2 1 M2 32,500.00
LEPAK ZA IZGRADNJU 1 KG KOM 200.00
LEPAK ZA IZGRADNJU 10 KG KOM 1,700.00
SLANI JASTUK 700 gr KOM 500.00
SLANI JASTUK 1200 gr KOM 600.00
SONA LAMPA OD 1 DO 2 KG KOM 1,080.00
SONA LAMPA OD 2 DO 3 KG KOM 1,100.00
SONA LAMPA 3 DO 4 KG KOM 1,200.00
SONA LAMPA 4 DO 6 KG KOM 1,500.00
SONA LAMPA 6 DO 10 KG KOM 1,950.00
SONA LAMPA 10 DO 15 KG KOM 2,600.00
SONA LAMPA 15 DO 20 KG KOM 3,250.00
SONA LAMPA 20 DO 30 KG KOM 4,500.00
SONA LAMPA 30 DO 40 KG KOM 5,700.00
SONA LAMPA 40 DO 50 KG KOM 6,900.00
SONA LAMPA 15 DO 20 KG SA 2 OSVETLJ. KOM 4,050.00
SONA LAMPA 20 DO 30 KG SA 2 OSVETLJ. KOM 5,300.00
SONA LAMPA 30 DO 40 KG SA 2 OSVETLJ. KOM 6,500.00
SONA LAMPA 40 DO 50 KG SA 2 OSVETLJ. KOM 7,700.00
KRISTALNA LAMPA - LOPTA KOM 2,400.00
KRISTALNA LAMPA - SUZA KOM 2,400.00
KRISTALNA LAMPA - CILINDAR KOM 2,400.00
ZIDNA LAMPA KOM 2,550.00
SLANA ČAŠA ZA TEKILU KOM 500.00
POSUDA ZA SALATU KOM 1,200.00
VATRENE KUGLE KOM 2,880.00
SLANA LULA KOM 1,100.00
SONI SVECNJAK DO 1 KG KOM 220.00
SONI SVECNJAK 1 DO 2 KG KOM 320.00
SONI SVECNJAK 2 DO 3 KG KOM 420.00
GRUMENI OD SOLI KG 100.00
GRUMENI OD SOLI 2 KG (kesa) KOM 180.00
HIMALAJSKA FINA KRISTALNA SO ZA ISHRANU 250 gr (kesa) KOM 90.00
HIMALAJSKA FINA KRISTALNA SO ZA ISHRANU 500 gr (kesa) KOM 130.00
HIMALAJSKA FINA KRISTALNA SO ZA ISHRANU 1000 gr (kesa) KOM 220.00
HIMALAJSKA FINA KRISTALNA SO ZA ISHRANU 2000 gr (kesa) KOM 420.00
HIMALAJSKA SITNA KRISTALNA SO 500 gr (kesa) KOM 130.00
HIMALAJSKA SITNA KRISTALNA SO 1000 gr (kesa) KOM 220.00
HIMALAJSKA SITNA KRISTALNA SO 2000 gr (kesa) KOM 420.00
HIMALAJSKA KRUPNA KRISTALNA SO 1000 gr (kesa) KOM 220.00
HIMALAJSKA KRUPNA KRISTALNA SO 2000 gr (kesa) KOM 420.00
HIM SO MLEVENA 500 gr KOM 150.00
HIM SO MLEVENA 720 gr KOM 190.00
HIM SO MLEVENA 1000 gr KOM 230.00
HIM SO MLEVENA 25/1 KG KOM 5,000.00
HIM SO MLEVENA 50/1 KG KOM 10,000.00
HIM SO ZA KUPANJE 500 gr KOM 150.00
HIM SO ZA KUPANJE 1000 gr KOM 230.00
HIM SO ZA KUPANJE 25/1 KG KOM 5,000.00
HIM SO ZA KUPANJE 50/1 KG KOM 10,000.00
HIM GRAN ZA DEKORACIJU 1000 gr KOM 230.00
HIM GRAN ZA DEKORACIJU 25/1 KG KOM 5,000.00
HIM GRAN ZA DEKORACIJU 50/1 KG KOM 10,000.00
HIMALAJSKI RASTVOR SOLI ZA ISPIRANJE NOSA 100 ml KOM 100.00
HIMALAJSKI RASTVOR SOLI ZA ISPIRANJE GRLA, USTA I NOSA 500 ml KOM 100.00
SLANI RAST.ZA LICE 500 ml KOM 100.00
SLANI RAST.ZA SAUNU 500 ml KOM 100.00
SLANI RASTVOR ZA ISPAR. 1500 ml KOM 150.00

Cene su sa PDV-om