Himalajska so

So - Priča o kralju

Svi znamo priču  o kralju na samrti koji redom pita svoje kćeri koliko ga vole. Najmlađa kćer mu odgovara  da ga voli kao ljudi so.  Zbog ovoga ju je kralj isterao misleći da ga premalo voli. Kasnije kada su počeli da mu kuvaju bez soli uvideo je da i sam ,,mnogo voli so’’. Kralj se pokajao što je oterao najmlađu kćer i odmah joj je dao celo kraljevstvo.
Kralj i so bajka


Šta da radimo ako ne želimo da živimo ,,neslan život’’? Na sreću u poslednjih nekoliko godina u našim kućama je dostupna mnogo zdravija alternativa a to je prirodna Himalajska (Himalaya) so. Himalajsku so pominju kao zdravu so, alkalnu so ili samo kao so života. Prema izveštajima sadrži mnoštvo mineralnih materija. Kristalna so na neobičan način pomaže organizmu da razgradi depozite i kalcifikaciju. Na ovaj način se mogu ublažiti negativni efekti od ranijeg prekomernog korišćenja kuhinjske soli. Moderna biofizička istraživanja se bave pitanjem uticaja  kristalne strukture jednog elementa na molekulskom nivou i njihovim hemijskim reakcijama. Himajaska so jača imunitet, vibracije sonih kristala prema bioenergetičarima uklanjaju probleme sa koncentracijom, nesanicom i stresom. U koričšenju se takođe preporučuje umerenost.

Himalajska so osim NaCl, sadrži i još 82 prirodna elementa iz periodnog sistema, koji raspolažu takvim posebnim osobinama koje život znače.
Pomaže stvaranju geometrične strukture krvi pružajući životnu snagu i živahnost. Himalajska so važi za najdragoceniju so na svetu sa velikim baznim uticajem.
Radi očuvanja kristalne strukture soli, preporučuje se da se hrana soli na kraju pripreme.

 

Sastav himalajske soli

 

ElementiOznakaSadržaj
Vodonik H 0,30 g/kg
Litijum Li 0,40 g/kg
Berilijum Be <0,01 ppm
Bor B <0,001 ppm
Ugljenik C <0,001 ppm
Azot N 0,024 ppm
Kiseonik O 1,20 g/kg
Fluor F <0,1
Natrijum Na+ 382,61 g/kg
Magnesijum Mg 0,16 g/kg
Aluminijum Al 0,661 ppm
Silicijum Si <0,1 g/kg
Fosfor P <0,10 ppm
Sumpor S 12,4 g/kg
Hlor Cl- 590,93 g/kg
Kalijum K+ 3,5 g/kg
Kalcijum Ca 4,05 g/kg
Skandijum Sc <0,001 ppm
Titanijum Ti <0,001 ppm
Vanadijum V 0,06 ppm
Hrom Cr 0,05 ppm
Mangan Mn 0,27 ppm
Gvožđe Fe 38,9 ppm
Kobalt Co 0,60 ppm
Nikl Ni 0,13 ppm
Bakar Cu 0,56 ppm
Cink Zn 2,38 ppm
Galijum Ga <0,001 ppm
Germanijum Ge <0,001 ppm
Arsen As <0,01 ppm
Selen Se 0,05 ppm
Brom Br 2,1 ppm
Rubidijum Rb 0,04 ppm
Stroncijum Sr 0,014 g/kg
Itrijum Y <0,001 ppm
Cirkonijum Zr <0,001 ppm
Niobijum Nb <0,001 ppm
Molibden Mo 0,01 ppm
Tehnicijum Tc <0,001 ppm
Rutenijum Ru <0,001 ppm
Rodijum Rh <0,001 ppm
Paladijum Pd <0,001 ppm
Srebro Ag 0,031 ppm
Kadmijum Cd <0,01 ppm
Indijum In <0,001 ppm
Kalaj Sn <0,01 ppm
Antimon Sb <0,01 ppm
Telur Te <0,001 ppm
Jod J <0,1 g/kg
Cesijum Cs <0,001 ppm
Barijum Ba 1,96 ppm
Lantan La <0,001 ppm
Cerijum Ce <0,001 ppm
Prazeodijum Pr <0,001 ppm
Neodijum Nd <0,001 ppm
Prometijum Pm <0,001 ppm
Samarijum Sm <0,001 ppm
Europijum Eu <3,0 ppm
Gadolinijum Gd <0,001 ppm
Terbijum Tb <0,001 ppm
Disprozijum Dy <4,0 ppm
Holmijum Ho <0,001 ppm
Erbijum Er <0,001 ppm
Tulijum Tm <0,001 ppm
Iterbijum Yb <0,001 ppm
Lutecijum Lu <0,001 ppm
Hafnijum Hf <0,001 ppm
Tantalijum Ta 1,1 ppm
Wolfram W <0,001 ppm
Renijum Re <2,5 ppm
Osmijum Os <0,001 ppm
Iridijum Ir <2,0
Platina Pt 0,47 ppm
Zlato Au <1,0 ppm
Živa Hg <0,03 ppm
Talijum Tl 0,06 ppm
Olovo Pb 0,10 ppm
Bizmut Bi <0,10 ppm
Polonijum Po <0,001 ppm
Astat At <0,001 ppm
Francijum Fr <1,0 ppm
Radijum Ra <0,001 ppm
Aktinijum Ac <0,001 ppm
Torijum Th <0,001 ppm